Tüketici Hukuku

  • Anasayfa
  • Faaliyet Alanları
  • Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili, ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, aydınlatıcı ve eğitici önlemler almaya çevresel tehlikelerden korumaya yönelik girişimleri düzenliyor.
Seri üretim ve satış usullerinin kullanılması ile gelişen tüketici hakları, Avrupa Birliği tarafından asgari düzeyde belirlenmiştir. Standart olan ve ülke ekonomisini korumak, sağlıklı bir ticari hayat oluşturmak için belirlenen kurallar neticesinde tüketicilerin hakları korunur.

Tüketici Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler
Tüketici hukukuna uygun tüm sözleşmelerin takibi, Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi, Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi, Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, Kredi kartı sözleşmesi davaları, Abonelik sözleşmesi davaları, Ayıplı mallardan doğan davalar, Paket turlardan doğan davalar, Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar