Şirketler ve Ticaret Hukuku

  • Anasayfa
  • Faaliyet Alanları
  • Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, şahıs ve şirketlerin ‘’ticari’’ nitelikteki faaliyet ve ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ticari hayatta yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar neticesinde ilgili mevzuat sıklıkla değişmektedir. Bu sebeple ticari faaliyette bulunan şahıs ve şirketlerin güncel kanunlara uyum sağlamaları ve doğabilecek zararlara karşı korunmaları gerekmektedir.

Şirketler ve Ticaret Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler
Şahıs ve şirketler ile ilgili ticari sözleşmelerin hazırlanması, Şirket birleşme ve devralmaları hukuki süreçlerinin yönetilmesi, Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ile ilgili hukuki süreçlerinin yönetilmesi, İrtibat bürosu kuruluşu, Ana sözleşmenin hazırlanması ve düzenlenmesi, Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler