Miras Hukuku

  • Anasayfa
  • Faaliyet Alanları
  • Miras Hukuku

Miras Hukukuu

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.
Miras Hukukunda iki türlü mirasçı bulunmaktadır. Bunlardan biri mirasbırakanın yasal mirasçısı, diğeri ise mirasbırakan tarafından atanmış olan mirasçıdır. Yasal mirasçı, Mirasbırakanın terekesine kan bağından dolayı varis olan ve terekeden pay almaya hak kazanan kişilerdir, atanmış mirasçı ise mirasbırakanın vasiyetname düzenleyerek kendisine mirasçı olarak atadığı kişilerdir.

Miras Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler
Vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlenmesi, veya vasiyetname veya miras sözleşmesinin iptali işlemleri Murisin mirasçılara borç bırakması halinde mirasın reddi işlemlerinin yapılması Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi davalarının açılması Mirasın reddi işlemlerinin yapılması Mirasçıların veraset ilamlarının vakit kaybetmeden alınması Mirasın paylaşılması, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları