Deniz Ticaret Hukuku

  • Anasayfa
  • Faaliyet Alanları
  • Deniz Ticaret Hukuku

Deniz Ticaret Hukuku

Deniz taşımalarının şartları ve buna bağlı rizikolar özel düzenlemelere ihtiyaç duyulmasına sebep olmuş; bu doğrultuda gemilerin denizde sefer yapmaları fertler arasında ve fert ile devlet arasında çeşitli hukuki münasebetleri ortaya çıkarmıştır; tüm bu ilişkileri düzenleyen özel hukuk kuralları topluluğuna ise “Deniz Hukuku” denilmektedir.
Deniz ticareti, ekonomik, teknik ve hukuksal unsurları olan bir olgu olup, deniz ticareti hukuku, deniz üstünde yürütülen ticari ilişkileri düzenleyen bir deniz hukuku dalıdır.

Deniz Ticaret Alanında Uluslararası Sözleşmeler
Montreux Sözleşmesi, Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında Sözleşme, Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü, Deniz Ticaret Vasıtalarının Rehni Ve İmtiyazı İle İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme, Devlet Gemilerinin Muafiyetleri İle İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme, Uluslararası Denizcilik Örgütünün Kurulmasına Mütedair Sözleşme, Gemi Sahiplerinin Sorumluluklarının Tahdidi İle İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme,
Deniz Ticaret Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler
Yakıt alacaklarının tahsili, Seferden men kararı alınması, Deniz hukukuna özgü mortgage işlemleri, Gemi ve yat inşası sözleşmelerinin tanzimi, Deniz sigortası anlaşmaları. Gemi tescil ve terkin işlemleri, Laytime ve demuraj sürelerinin hesabı,