Ceza Hukuku

  • Anasayfa
  • Faaliyet Alanları
  • Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku; bireyin bireye, bireyin devlete ve devletin bireye karşı korunmasını amaçlayan, bireylerin yaşadığı ortam içerisinde özgür kalmasını hedefleyen, barış ve esenlik içerisinde varlığını sürdürmesini sağlayan kamu hukuku dalıdır. Türk Ceza Kanunu Genel ve Özel olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler başlığı altında kanun koyucu tarafından suç unsuru sayılan, yasaklanan eylemler ile ceza yaptırımları tanımlanmakta olup, Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler kısmında ise; özel bölümde öngörülen suçlara uygulanacak ortak kurallar izah edilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, laik bir toplumun, hukuk ve Devlet düzeninin Ceza Kanunudur.

Türk Ceza Kanunu’na göre Ceza Kanunu’nun Amaçları:
Kişi hak ve özgürlükleri korumak, Kamu düzeni ve güvenliğini korumak, Hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi korumak, Toplum barışını korumak, Suç işlenmesini önlemektir.
Ceza Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler:
Müvekkiller adına suç duyurusunda bulunma ve savcılık soruşturmalarının takibi, Ruhsat ve izin iptali, yayın durdurma, işlem ya da kamu ihale yasakları veya idari para cezaları gibi kararlara karşı yargı yollarına başvurulması, Ekonomik Suçlar ve Bilişim Suçları ile ilgili soruşturma ve davaların takibi, Vergi Usul Kanunundan kaynaklanan suçlamalara ilişkin soruşturma ve davaların takibi, Kambiyo (Çek Yasası) Mevzuatından kaynaklanan ceza davalarının takibi, Özel kanunlarla düzenlenen cezai yaptırımlara ilişkin şikayet süreci ve dava takibi, Fikri ve Sınai Haklardan kaynaklanan davaların takibi ve uyuşmazlıklara ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi.