Borçlar Hukuku

  • Anasayfa
  • Faaliyet Alanları
  • Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku genel olarak borç ilişkilerini düzenleyen özel hukuk dalıdır. Gerçek ve tüzel kişilerin borç ilişkilerini konu alan bu hukuk dalının temelini “Borçlar Kanunu” oluşturur. Borçlar Hukuku sözleşmenin tanımı, oluşumu, geçerlilik şartları, şekilleri, çeşitleri ile hile, gabin, muvazaa ve borca dayanak olan sözleşmenin tamamen veya kısmen hükümsüzlüğü alanlarını içine alır.

Borçlar Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler
Satış Sözleşmeleri Tek Satıcılık Sözleşmesi Maddi ve Manevi Tazminat Davalarının Takibi, Kiracının Tahliyesi Davalarının Takibi Kefalet Sözleşmesi Ödünç Sözleşmeleri Pazarlamacılık Sözleşmesi