Arabuluculuk

  • Anasayfa
  • Faaliyet Alanları
  • Arabuluculuk

Arabuluculuk

Bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucu) hakemliğinde, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra başvurdukları bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, uyuşmazlığın mahkeme dışı, hızlı ve kesin bir şekilde çözülmesini amaçlayan bir usul hukuku kurumudur.

Arabuluculuk, "Zorunlu Arabuluculuk" ve "İhtiyari arabuluculuk" olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

Zorunlu Arabuluculuk:
Bazı uyuşmazlıklar için mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu vardır. Zorunlu arabuluculuk, bu uyuşmazlıklar açısından dava şartıdır. Yani, arabulucuya gitmeden açılan dava, dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilir. İş davalarına konu olan bazı talepler (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, maaşlar vb.) zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır.

İhtiyari Arabuluculuk:
İhtiyari arabuluculuk, tarafların bir arabulucuya gitme zorunluluğu olmadığı halde uyuşmazlığın çözümü için dava açmadan önce arabulucuya başvurmayı tercih etmesidir. Taraflar üzerinde tasarruf edebilecekleri her türlü özel hukuk uyuşmazlığıyla ilgili ihtiyari arabuluculuk yoluna başvurabilir.

Arabuluculuk Alanında Sunduğumuz Hizmetler:
İşçi-işveren uyuşmazlıkları Telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak Maddi-manevi tazminat Borç-alacak ilişkisi Sigorta koop.sorumluluğu - zarar tazmini Mal rejimi Nafaka Kira alacağı Zarar tazmini Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık Hisse devri Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar Miras taksimi Ortaklığın feshi Tahliye Tapu iptali ve tescil Ön alım hakkının kullanılması Maddi-manevi tazminat Taşınır iadesi