Aile Hukuku

  • Anasayfa
  • Faaliyet Alanları
  • Aile Hukuku

Aile Hukuku

Evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet veriyoruz.

Türk Medeni Kanununda düzenlenen aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözmek Aile Mahkemelerinin görev alanına girer. Bu sebeple, boşanma nedeni ne olursa olsun bütün boşanma davaları Aile Mahkemelerinde açılmak zorundadır. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk mahkemeleri de boşanma ve ayrılık davalarına bakmaya görevlidir.

Boşanma, geçerli olarak kurulmuş olan bir evlenmenin, eşlerden birinin talebi üzerine, kanunda öngörülen sebep ve koşullara dayanılarak mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir.

Aile Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi, Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması, Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi, Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi, Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması, Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,